• VERTROUWENSPERSONEN

  In welk team je ook speelt, wie je ook bent, het kan gebeuren dat je bij onze club Ongewenst gedrag ervaart. Denk aan agressie, pesten, discriminatie of ongewenste intimiteiten.

  Weet in dat geval dat er vertrouwenspersonen zijn. 
  Bij hen kun je vertrouwelijke zaken kwijt die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen

   

  Bij HSV Giants willen we een veilige speelomgeving creëren. We zien graag dat iedereen met plezier naar het veld komt. Dat vergt dat we met elkaar werken aan een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid is gewaarborgd.

  Ondanks goed opletten, kan het gebeuren dat iemand ongewenst gedrag ervaart. Denk aan nare opmerkingen of ongewenste aanrakingen. In dat geval is het belangrijk te weten dat er bij onze club twee vertrouwenspersonen zijn. Mocht jij, of je kind, ongewenst gedrag ervaren of opmerken, neem dan contact op met een van ons. Als vertrouwenspersoon bieden wij een luisterend oor en kunnen we adviseren in een vervolgtraject.