• Afmelden

    !!! LET OP !!!
    Zoals vermeld in artikel 6 van de 'Algemene inschrijfvoorwaarden' kun je je per 31 december van dit kalender jaar uitschrijven, met het in acht neming van het geldige opzegtermijn conform de statuten en het huishoudelijk regelement.

    Uitzonderingen zullen aangevraagd moeten worden bij het bestuur. Graag deze aanvraag vermelden in het blok "Reden afmelding"